Записи без темы

To tryumf pracy, sprawiedliwości, to zorza wszystkich ludów zbratania

главная